Våre møter avholdes vanligvis første tirsdag i måneden,
kl. 19:00, 
i Kirkebakken 1 

(Medlemmer får auksjonskatalog til møtene tilsendt pr. epost eller post)

Rekvisita for salg – Rekvisita 

Førstkommende møte

Julemøte m/auksjon – Tirsdag 6. desember 2016 – Innkalling og auksjonskatalog

Sist avholdte møter

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 1. november 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Storauksjon –  Lørdag 15. oktober 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 6. september 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Fellesmøte med Rauma og Ålesund på Vestnes m/ auksjon – Tirsdag 24. mai 2016 – Innkalling og auksjonskatalog  Resultat

Medlemsmøte m/auksjonTirsdag 3. mai 2016 – Innkalling og auksjonskatalog  Resultat

Storauksjon –  Lørdag 9. april 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjonTirsdag 1. mars 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Årsmøte m/auksjonTirsdag 2. februar 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 5. januar 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

 For tidligere møter, se vårt historiske arkiv

 

Budseddel(Word-format). Fylles helst ut maskinelt og sendes oss med epost