Våre medlemsmøter avholdes vanligvis første tirsdag i måneden,
kl. 19:00, 
i Kirkebakken 1 (Inngang fra Vektergata) 

(Medlemmer får auksjonskatalog til møtene tilsendt på mail eller som brevpost)

Rekvisita for salg – Rekvisita 

Førstkommende møte

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 2. mai 2017 – Innkalling og auksjonskatalog –

Sist avholdte møter

Storauksjon –  Lørdag 22. april 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 7. mars 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Årsmøte m/auksjon – Tirsdag 7. februar 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 3. januar 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Julemøte m/auksjon – Tirsdag 6. desember 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 1. november 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Storauksjon –  Lørdag 15. oktober 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 6. september 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

 For tidligere møter, se vårt historiske arkiv

 

Budseddel(Word-format). Fylles helst ut maskinelt og sendes oss med epost