Våre møter avholdes vanligvis første tirsdag i måneden,
kl. 19:00, 
i Kafe Gimle ved bussholdeplassen (Vis i kart)

( Medlemmer får auksjonskatalog til møtene tilsendt pr. epost eller post)

 

Førstkommende møte

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 14. oktober 2014 – Innkalling og auksjonskatalog

Sist avholdte møter

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 2. sept. 2014 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 6. mai 2014 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 1. april 2014 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

 

 For tidligere møter, se vårt historiske arkiv

 

Budseddel(Word-format). Fylles helst ut maskinelt og sendes oss med epost