Våre medlemsmøter avholdes vanligvis første tirsdag i måneden,
kl. 19:00, 
i Kirkebakken 1 (Inngang fra Vektergata) 

(Medlemmer får auksjonskatalog til møtene tilsendt på mail eller som brevpost)

Rekvisita for salg – klikk her: Rekvisita 

Førstkommende møte

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 5. september 2017 –

Sist avholdte møter

Fellesmøte med Rauma og Ålesund på Vestnes m/ auksjon  Tirsdag 30. mai 2017 – Innkalling og auksjonskatalog  Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 2. mai 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Storauksjon –  Lørdag 22. april 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 7. mars 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Årsmøte m/auksjon – Tirsdag 7. februar 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 3. januar 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

 For tidligere møter – klikk her: rt historiske arkiv

 

Budseddel (Word-format)  Fylles helst ut maskinelt og sendes oss på mail