Våre møter avholdes vanligvis første tirsdag i måneden,
kl. 19:00, 
i Kirkebakken 1 

(Medlemmer får auksjonskatalog til møtene tilsendt pr. epost eller post)

Rekvisita for salg – Rekvisita 

Førstkommende møte

Medlemsmøte m/auksjonTirsdag 3. mai 2016 – Innkalling og auksjonskatalog

Sist avholdte møter

Storauksjon –  Lørdag 9. april 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjonTirsdag 1. mars 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Årsmøte m/auksjonTirsdag 2. februar 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 5. januar 2016 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Julemøte m/auksjon – Tirsdag 1. desember 2015 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Storauksjon – Lørdag 7. november 2015 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 6. oktober 2015 - Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 8. september 2015 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

 For tidligere møter, se vårt historiske arkiv

 

Budseddel(Word-format). Fylles helst ut maskinelt og sendes oss med epost