Våre medlemsmøter avholdes vanligvis første tirsdag i måneden,
kl. 19:00, 
i Kirkebakken 1 (Inngang fra Vektergata) 

(Medlemmer får auksjonskatalog til møtene tilsendt på mail eller som brevpost)

Rekvisita for salg – klikk her: Rekvisita 

Førstkommende møte

Jubileumsauksjon 15. september 2018 – Jubileumsauksjon 

Sist avholdte møter

Fellesmøte med Rauma og Ålesund på Vestnes m/ auksjon – Tirsdag 29. mai 2018 – Fellesmøte

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 8. mai 2018 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Storauksjon –  Lørdag 7. april 2018 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 6. mars 2018 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Årsmøte m/auksjon – Tirsdag 6. februar 2018 – Innkalling og auksjonskatalog  Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 9. januar 2018 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Julemøte m/auksjon – Tirsdag 5. desember 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Storauksjon –  Lørdag 11. november 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 3. oktober 2017 –  Innkalling og auksjonskatalog  Resultat

Medlemsmøte m/auksjon – Tirsdag 5. september 2017 – Innkalling og auksjonskatalog – Resultat

 For tidligere møter – klikk her: rt historiske arkiv

 

Budseddel (Word-format)  Fylles helst ut maskinelt og sendes oss på mail